Europees consumentenrecht slecht nageleefd

De Europese wetgeving met betrekking tot de bescherming van consumenten wordt in veel gevallen genegeerd door webwinkels. Deze wetgeving, die er op is gericht om de rechten van consumenten binnen de Europese Unie (EU) te waarborgen, wordt onvoldoende gehandhaafd in de verschillende lidstaten van de EU. Dit rapporteerde de Europese Commissie na uitgebreid onderzoek van de nationale autoriteiten op het gebied van consumentenrechten.

Basale rechten

De rechten die de Europese wetgeving aan consumenten toekent, raken in veel gevallen de kern van de overeenkomst tussen koper en verkoper. In het geval dat je een product via het internet koopt, heb je een groot aantal recht. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het recht om iedere aankoop binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden ongedaan te maken. Ook moeten webwinkels ervoor zorgen dat er een duidelijk loket is waar klanten met klachten terecht kunnen. Daarnaast moet de totale prijs worden getoond bij het bestellen. In veel gevallen worden de regels die deze rechten aan consumenten toekennen onvoldoende nageleefd, zo stelde de Commissie vast.

Nederland

Ook in Nederland is onderzoek gedaan naar de situatie van online consumenten. De Autoriteit Consument en Markt heeft het onderzoek uitgevoerd. Een van de opvallendste bevindingen die de toezichthouder in dit onderzoek deed, was dat discriminatie naar nationaliteit veelvoorkomend was. Buitenlandse webwinkels weigerden bijvoorbeeld Nederlandse consumenten te laten bestellen op het moment dat zij een Nederlands factuuradres opgaven. Zelfs wanneer de kopers aangaven dat zij het product wilden laten bezorgen op een adres in het land waar de webwinkel gevestigd was. Dit is in strijd met de Europese wetgeving op dit vlak. Die verplicht webwinkels er niet toe om overal te leveren. Maar deze wetgeving verplicht webwinkels er wel toe om in het geval dat zij in een land leveren, in andere landen onder precies dezelfde voorwaarden te leveren. Onderscheid met betrekking tot de leveringsvoorwaarden is niet toegestaan. Al met al is op het gebied van Europees consumentenrecht nog de nodige winst te behalen door webwinkels te dwingen de regelgeving beter te volgen.

Latest Reviews

Ook interessant
Tips voor een onvergetelijk bedrijfsfeest organiseren